รู้จักทีมแพทย์

Nibandhbhong Bhanidch

หมอต้น

นิพันธ์พงศ์ พานิช

ผู้ก่อตั้ง Avatar clinic คลินิกการแพทย์แผนไทย

จากแพทย์แผนตะวันออก ที่มีความถนัดทางด้านศาสตร์ชะลอวัย สู่การก่อตั้ง คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่ยาวนานมากว่า 10 ปี ภายใต้ แบรนด์ อวตารคลินิกการแพทย์แผนไทย ที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง งานด้านหัตถการ และตำรับยาสมุนไพร เพื่อพี่น้องชาวไทย

ติดตามคุณหมอ :

แพทย์ประจำสาขา

ธนัชชา ชุมทอง

หมอเบียร์

ธนัชชา ชุมทอง

แพทย์แผนไทย

หมอแบม

ธนภรณ์ พรหมหาญ

แพทย์แผนไทย

หมอเปตอง

ณัฐชา วงศ์น้อย

แพทย์แผนไทย

หมอใบหม่อน

หมอใบหม่อน

จิตตมาศ ไชยดิษฐ์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

หมอษา

หมอษา

วริษา อยู่อินทร์

แพทย์แผนไทย

หมอวาว

หมอวาว

จริยา จิระวราภรณ์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

หมอแคท

ปิยะธิดา ทิพมนต์

แพทย์แผนไทย

หมอไบร์ท

หมอไบร์ท

วีรพงศ์ คำลือ

แพทย์แผนไทย

สาขา ชุมพร (ต.วังไผ่)

หมอ

ชื่อคุณหมอ นามสกุล

แพทย์แผนไทย

แพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

หมอฟร้องค์

หมอฟร้องค์

กัญจน์ธิษณ์ พานิช

แพทย์แผนไทย

หมอบิ๋ม

หมอบิ๋ม

ไอศูรย์ ดำเด่นงาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดปรับ
โครงสร้างร่างกาย

หมอเจมส์​

หมอเจมส์

นิพล ขันธ์สกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดปรับ
โครงสร้างร่างกาย

ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ "อวตารคลินิก" ทุกสาขา หรือโทร. 087-622-2223 ถึง 9

ที่ "อวตารคลินิก" ทุกสาขา
หรือโทร. 087-622-2223 ถึง 9

Scroll to Top