อวตาร คลินิกการแพทย์แผนไทย

สาขา MBK Center ชั้น 6

แพทย์ประจำสาขา

ธนัชชา ชุมทอง

หมอเบียร์

ธนัชชา ชุมทอง

แพทย์แผนไทย

หมอแบม

ธนภรณ์ พรหมหาญ

แพทย์แผนไทย

หมอเปตอง

ณัฐชา วงศ์น้อย

แพทย์แผนไทย

ภาพบรรยากาศ

ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ "อวตารคลินิก" ทุกสาขา หรือโทร. 087-622-2223 ถึง 9

Scroll to Top