สักการะพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ ที่สำนักงานใหญ่

สักการะพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ ที่สำนักงานใหญ่

ผ่านไปแล้วกับฤกษ์ดี 19.1.2023 เวลา 09.29 น. หมอต้นของเรา ยกทีมคุณหมอแพทย์แผนไทย มาสักการะพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ ที่สำนักงานใหญ่ ผ่านพิธีบูชารำลึกป้ายบรรพบุรุษเก่าแก่ ที่ประสิทธิประสาทวิชาส่งต่อสู่ลูกหลานมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นมงคลและความเจิญในวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อไป

Scroll to Top