ดูแลโรคมะเร็งด้วยตำรับยาสมุนไพรไทย

ดูแลโรคมะเร็ง ด้วยตำรับยาสมุนไพรไทย

โรคมะเร็ง จัดว่าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตในประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคที่โรคมะเร็งเป็นได้ง่าย หากรู้ตัวเร็วก็สามารถรักษาให้หายได้

ดูแลโรคมะเร็ง

ในยุคที่โรคมะเร็งเป็นได้ง่าย หากรู้ตัวเร็วก็สามารถรักษาให้หายได้ Avatar Clinic พร้อมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เน้นการรักษาแบบตรงจุดโดยใช้สมุนไพรไทยขึ้นตำรับ

ดูแลและรักษาโรคมะเร็ง เริ่มต้น 2,080 บาท

  • ช่วยรักษา ยับยั้งการกระจายตัวเชื้อมะเร็ง
  • ขับของเสียภายในร่างกาย
  • กระตุ้นสร้างเม็ดเลือดใหม่ บำรุงเลือด

ชุดตำรับยาพื้นฐาน

  • ตำรับยาฝีหมอบ – ช่วยรักษา ยับยั้งการกระจายตัวเชื้อมะเร็ง
  • ตำรับยาลุพิสดาร – ขับของเสียภายในร่างกาย
  • ตำรับยาบำรุงเลือด – กระตุ้นสร้างเม็ดเลือดใหม่ บำรุงเลือด
ดูแลและรักษาโรคมะเร็งด้วยตำรับยาสมุนไพรไทย

*การรับประทานยาต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์โดยตรง เนื่องจากอาการที่ต่างกัน ย่อมต้องวางสัดส่วนการรับประทานที่ต่างกัน

สูตร(เสริม) เร่งฟื้นฟู และกระตุ้นการทำงานระดับเซลล์

  • แพนดอร่า – เร่งประสิทธิภาพการรักษาให้รวดเร็ว ราคา 3,500 บาท

อย่าปล่อยให้มะเร็งร้าย กลายเป็นเรื่องใหญ่เกินดูแล รีบปรึกษา Avatar Clinic พร้อมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เน้นการรักษาแบบตรงจุดโดยใช้สมุนไพรไทย

สอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์ และจองคิวเข้ารับบริการ

Scroll to Top