เช็กอาการของตับ เสี่ยงต่อโรคตับจากแอลกอฮอล์มากแค่ไหน

โรคตับจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic Liver Disease) คือโรคตับที่มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ จนส่งผลให้เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น

 • ภาวะไขมันพอกตับ
 • ภาวะตับอักเสบ
 • ภาวะตับแข็ง
 • โรคมะเร็งตับ

ผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อตับ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

 • ระยะที่ 1 เกิดภาวะไขมันพอกตับ (Alcoholic Fatty Liver)
  เกิดขึ้นได้ไม่กี่วันหลังจากดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง มักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อตรวจร่างกายจะพบว่าตับมีขนาดใหญ่ มีความผิดปกติในเลือดเล็กน้อย
 • ระยะที่ 2 ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic Hepatitis)
  เกิดได้จากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องช่วงเวลาหนึ่ง มีอาการหลายรูปแบบ เช่น จุกแน่นที่บริเวณชายโครงด้านขวา ไข้สูง ตับมีขนาดใหญ่ กดแล้วเจ็บ
 • ระยะที่ 3 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic Cirrhosis)
  เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้ตับเสียหายอย่างหนัก มีอาการดีซ่าน ท้องมาน และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับ

วิธีการดูแลรักษาสำหรับผู้ที่มีอาการเล็กน้อยคือหยุดการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ตับได้ทำการฟื้นฟูตัวเอง ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรง การหยุดดื่มจะช่วยเพียงแค่บรรเทาอาการ แต่ก็ยังช่วยลดอาการแทรกซ้อนให้น้อยลงได้

หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการก่อโรคตับจากแอลกอฮอล์

โรคตับ
Scroll to Top