ความดันมันเกือบจะทำลายดวงตา

ความอันตรายของโรคความดันที่ผิดปกติ สร้างผลกระทบรุนแรง ให้เกิดอาการปวดศีรษะ และอาจจะถึงประสาทตาได้

Scroll to Top